Pomóż teraz

Wsparcie finansowe potrzebne dla lepszego rozwoju edukacyjnego dzieci

Wtorek, 6 Grudzień 2016 22:52:34
Dla mediów » Informacje prasowe » Wsparcie finansowe potrzebne dla lepszego rozwoju edukacyjnego dzieci

Wsparcie finansowe potrzebne dla lepszego rozwoju edukacyjnego dzieci


Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown dla Fundacji Świętego Mikołaja, aż 80% respondentów uważa, że brak pieniędzy jest jednym z najważniejszych powodów, dla których dzieci i młodzież w Polsce nie mogą wybrać swoich wymarzonych szkół lub uczelni. Zdaniem badanych, możliwość sfinansowania dodatkowych zajęć – np. dzięki stypendiom – wpływa na lepszy rozwój edukacyjny dzieci. 46% osób otrzymujących środki z programu „500+” przeznacza je właśnie na edukację swoich dzieci.


Fundacja Świętego Mikołaja zaprezentowała najnowsze dane dot. roli stypendiów w dostępie do edukacji w Polsce. Wyniki badania[1] przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown przedstawiła podczas gali „Solidarna Szkoła 2016”, gdzie nagradzane są najbardziej zaangażowane społecznie placówki biorące udział w programie Stypendia św. Mikołaja.

Według respondentów brak pieniędzy jest jedną z głównych barier w rozwoju talentów dzieci. Zdaniem badanych sfinansowanie dodatkowych zajęć poprawiłoby wyniki edukacyjne dzieci. Wśród najczęściej wymienianych udogodnień[2] mających wpływ na poziom edukacji dzieci była możliwość opłacenia dodatkowych lekcji języka obcego (47%), zajęć sportowych (30%) oraz kursów rozwijających wiedzę (28%). Jak wynika z badania blisko połowa (46%) osób przeznacza środki z programu „500+” właśnie na edukację swoich dzieci.

 

- Badanie wyjaśnia społeczną potrzebę inwestowania w młode talenty, umożliwienia im rozwoju, który najczęściej wiąże się z przeznaczeniem na ten cel dodatkowych pieniędzy. Stypendia św. Mikołaja mają rozwiązać ten problem oraz dać wszystkim uzdolnionym uczniom równy dostęp do pozaszkolnej edukacji  i zajęć dodatkowych. Dostrzegamy w młodzieży potencjał - nagradzamy ich za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Czujemy odpowiedzialność za ich los i dalszą karierę. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu mogą w przyszłości stać się prawdziwymi liderami – mówi Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

 

Programy stypendialne dla dzieci to trzeci najczęściej wybierany cel działalności organizacji społecznych, które Polacy wspierają finansowo. To właśnie tym od sześciu lat zajmuje się Fundacja Świętego Mikołaja w ramach programu „Stypendia św. Mikołaja”.

Jest to program stypendialny, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Dotychczas w ramach programu Fundacji Świętego Mikołaja przyznała 2309 stypendiów o łącznej wartości 2,7 mln zł. Tylko w tym roku szkolnym pomoc otrzyma 332 stypendystów ze 122 szkół w całej Polsce. 

 

Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów pozyskując środki na stypendia dla nich. W dniu 6 grudnia podczas gali „Solidarna Szkoła 2016” pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy, Fundacja Świętego Mikołaja uhonorowała placówki, które wykazały się największym społecznym zaangażowaniem. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 75 szkół z całej Polski. Łącznie zebrały one 139 tys. złotych, czyli aż o 48,4 tys. zł. więcej niż w roku ubiegłym.

 


[1] Badanie przeprowadził nieodpłatnie instytut badawczy Kantar Millward Brown. Próba: reprezentatywna, ogólnopolska, N=514. Metoda wywiadów bezpośrednich CAPI. Czas badania: 21-30 listopada 2016 r.

[2] N=207, osoby posiadające dzieci w dowolnym wieku

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja