Pomóż teraz

Stypendia św. Mikołaja

Projekty Fundacji Świętego Mikołaja » Stypendia św. Mikołaja

Chcemy dać szansę uzdolnionym i pragnącym wiedzy dzieciom - pomóc im rozwinąć skrzydła!

 

Dlatego też stworzyliśmy program Stypendia św. Mikołaja, którego celem jest wsparcie zdolnych dzieci, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwój ich talentów. Chcemy by nasz program nie tylko pomagał młodym zdolnym dzieciom i młodzieży, ale by przyczyniał się do budowania więzi między uczniami, szkołami, absolwentami i społecznością lokalną.

 

WWW.STYPENDIA.MIKOLAJ.ORG.PL

 

 

Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej sytuacji materialnej. Stypendystami mogą zostać uczniowie, których szkoła zgłosi się do programu i podpisze umowę z fundacją. Udział w programie jest bezpłatny i mogą wziąć w nim udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Po podpisaniu umowy każdej szkole zostaje przyporządkowany indywidualny numer subkonta, na którym może gromadzić pieniądze od darczyńców.

 

Wnioski uczniów ocenianie są przez powołane w szkołach komisje stypendialne na podstawie trzech kryteriów – naukowego, dochodowego i zaangażowania społecznego. Wysokość stypendium ustalana jest przez komisję w zależności od liczby zgromadzonych punktów i ilości środków zgromadzonych na subkoncie i wynosi od 100 do 500 zł miesięcznie.

Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy. Każdy z uczniów ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego wsparcia na koniec semestru.

 

Więcej na stronie: stypendia.mikolaj.org.pl 

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja