Pomóż teraz

Sprawozdania i raporty

Co robimy? » Sprawozdania i raporty

Sprawozdania i raporty roczne Fundacji Świętego Mikołaja

Rok 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Rok 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Raport z badań nt. roli stypendiów

Rok 2015

Sprawozdanie finansowe ze rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Rok 2013

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne za rok 2013

Opinia i raport niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013

Rok 2012

Raport roczny 2012

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2012 

Opinia i raport niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 

Rok 2011

Raport roczny 2011

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2011 

Rok 2010

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2010

Rok 2009

Raport roczny 2009

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2009    

Rok 2008

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2008

Rok 2007

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2007

Rok 2006

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2006

Rok 2005

Raport roczny 2005

Rok 2004

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2004

Rok 2003-2002

Sprawozdanie finansowo-merytoryczne 2002-2003

 

Raporty i podsumowania naszych kampanii, akcji i programów

 

Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze

Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka 2012 (pps)      (pdf)

Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka 2011

Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka (2010)

Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych - raport (2010)
Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka (2009)
Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych - raport (2009)
Niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze - raport z badań (2009)
Raport z badań potrzeb edukacyjnych rodzinnych domów dziecka (2008)
Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka (2008)
Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domow dziecka 2007
Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka (2005)
Podsumowanie kampanii na rzecz rodzinnych domów dziecka (2006)
Raport z badań potrzeb edukacyjnych rodzinnych domów dziecka (2004)
 

 

Mama w pracy

Raport "Macierzyństwo a praca zawodowa kobiet", MillwardBrown SMG/KRC 2006
Raport jakościowy "Macierzyństwo a praca zawodowa", MillwardBrown SMG/KRC 2006

 

Dzień Papieski

Podsumowanie kampanii XIII Dnia Papieskiego, październik 2013

Podsumowanie kampanii XII Dnia Papieskiego, październik 2012

Podsumowanie kampanii XI Dnia Papieskiego, październik 2011

Podsumowanie kampanii X Dnia Papieskiego, październik 2010
Podsumowanie kampanii IX Dnia Papieskiego, październik 2009
Podsumowanie kampanii VIII Dnia Papieskiego, październik 2008
Podsumowanie kampanii VII Dnia Papieskiego, październik 2007
Raport z badań po kampanii VI Dnia Papieskiego, październik 2006
Raport z badań przed kampanią V Dnia Papieskiego, wrzesień 2005
Raport z badań po kampanii V Dnia Papieskiego, październik 2005

 

 

Stypendia św. Mikołaja (dawniej program Solidarni)

Program Stypendia św. Mikołaja - folder programu 2012

Program stypendialny Solidarni - folder programu 2011

 

Samotne matki

Raport „Badanie znajomości kampanii - samotne matki”, 2004
Raport „Samotne matki”, badanie jakościowe (2003)
Raport „Samotne matki”, badanie ilościowe na temat domów samotnej matki i sytuacji ich mieszkanek (2003)

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja