Pomóż teraz

Informacje ogólne o Fundacji

Środa, 7 Październik 2015 11:48:24
Dla mediów » Informacje prasowe » Informacje ogólne o Fundacji

 

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 1998 roku i jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja Świętego Mikołaja łączy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.

 

Przez 17 lat działalności Fundacja zrobiła dużo dobrego wspierała dzieci w hospicjach, niewidome dzieci, żołnierzy rannych na misjach, polskie dzieci na Litwie, rodzinne domy dziecka, samotne matki, matki w pracy.

 

Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem licznych nagród:

  • Europejska Nagroda Obywatelska 2011. Nagroda przyznawana przez Parlament Europejski
  • W 2010 r. wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania za działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek oraz wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet
  • Ubi Caritas 2008
  • TOTUS 2006 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”
  • Pro Publico Bono 2005 w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską

Jesteśmy autorami pierwszych w Polsce kampanii społecznych, m. in.: "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, "Pomóż dzieciom na Litwie" dla Polskiej Akcji Humanitarnej, "Zobacz niewidome dzieci!" dla Stowarzyszenia Tęcza, "Bóg się rodzi! Pomóż samotnym matkom" dla Caritas Polska, "Grunt to rodzina!" na rzecz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wielu innych.

 

Aktualnie prowadzimy dwa duże i ważne dla nas projekty Stypendia Świętego Mikołaja oraz Akademia Liderów.

 

Poprzez program Stypendia św. Mikołaja wyszukujemy młodych liderów i społeczników, którzy chcą - a dzięki nam mogą - zmieniać swój dom, podwórko, małą ojczyznę. Stypendia to dopiero początek. Chcemy, aby otrzymane dobro odbudowało więzi lokalnej solidarności i pracowało dla przyszłych pokoleń. Nie tylko przyznajemy stypendia, ale kładziemy nacisk na mobilizowanie szkół i lokalnych społeczności do samodzielnego zbierania środków. Od 2010 roku przyznaliśmy 1401 stypendiów o łącznej wartości ponad 1,8 mln zł, które zmieniły przyszłość konkretnych młodych ludzi.

 

Akademia Liderów to kolejny ważny dla nas program, który ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu swojej społeczności. Chcemy by młodzi ludzie kreowali i wdrażali autorskie projekty obywatelskie w swoich małych Ojczyznach. Nasz projekt realizujemy wzmacniając postawy liderskie wśród uczestników projektu - zaangażowanej społecznie młodzieży pochodzącej z całej Polski. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach praktycznych -  pod opieką wychowawców i tutorów pracują indywidualnie i grupowo pracują nad swoimi autorskimi projektami lokalnymi, a później realizują je w swoich środowiskach. Podczas trwania projektu mają szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi i możliwość wymiany doświadczeń. Dzięki takim projektom chcemy wpływać na zmianę świadomości społecznej, edukować obywatelsko, zwiększać udział obywateli w życiu publicznym kraju - uczyć zaangażowania. Mamy marzenie by wspierając młodych liderów zmieniać rzeczywistość. Ważnym elementem programu jest jego element edukacyjny - liderami w naszym projekcie są młodzi ludzie, którzy wywodzą się z danej społeczności, dla niej i we współudziale z członkami tej społeczności realizują swoje projekty – pokazując wszystkim pozostałym, że można się angażować i warto to robić.

 

Nasze dokonania:

16 lat Fundacji Świętego Mikołaja:

7,7 tysiąca dzieci, które otrzymały dotacje edukacyjne

38 kampanii społecznych

40 mln zł na cele społeczne i charytatywne

60 badań dotyczących problemów społecznych

1 100 współpracujących podmiotów komercyjnych

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) KRS: 0000126602

Odrębnym programem bardzo ważnym dla Fundacji jest Teologia Polityczna.

 

Teologia Polityczna to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Założona  została przez dwóch filozofów Marka A. Cichockiego (wykładowca UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin) i Dariusza Karłowicza (prezes Fundacji Świętego Mikołaja) jest środowiskiem prezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii. „Na sprawy polityczne chcemy spojrzeć z perspektywy spraw ostatecznych” piszą we wstępie pierwszego numeru pisma autorzy.

W 2014 zorganizowaliśmy 24 wydarzenia w czterech miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Katowicach i Ostrowi Mazowieckiej. Były to dyskusje, spotkania autorskie, w tym cykl debat poświęconych literaturze pt. „Literatura na Chmielnej”. Spotkania były organizowane we współpracy z różnymi instytucjami takimi jak: Polskie Radio Program Drugi, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Centrum Prasowe Foksal, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacja Otwarty Dialog, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Myśli im. Józefa Tischnera czy Zakon Dominikanów.

Wraz z publikacjami Teologii Politycznej regularnie bierzemy udział w targach książki. W 2014 roku uczestniczyliśmy w Targach Książki Katolickiej, Warszawskich Targach Książki Academia, Imieninach Jana Kochanowskiego i Targach Książki Historycznej.

 

Teologia Polityczna to także codziennie aktualizowany portal internetowy www.teologiapolityczna.pl, który w roku 2014 odnotował 135 031 wejść. Na stronie publikowane były analizy, eseje, felietony, ankiety. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Rémi Brague, Alain Besançon, Rocco Butilgione, Andrzej Dobosz, Ludwik Dorn, Jan Rokita, Antoni Libera, Jacek Bartyzel, Ryszard Bugaj, Antoni Dudek, Agnieszka Kołakowska, Leszek Moczulski, Krzysztof Koehler, Przemysław Żurawski vel Grajewski, ks. Jan Sochoń i wielu innych. Prowadzony był też w ramach portalu dział „Polecamy książki”, w którym regularnie ukazywały się fragmenty wartościowych nowości z polskiego rynku wydawniczego, a także cieszący się dużą popularnością codziennie aktualizowany komentarz o. prof. Jacka Salija OP do Ewangelii dnia.

Teologia Polityczna była obecna w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, gdzie odnotowała stały przyrost zasięgu postów oraz tak zwanych „followersów”. Dla przykładu, na profilu FB odnotowany przyrost był na poziomie 14% - 1 stycznia 2014 r. liczba fanów wynosiła 5762, a 31 grudnia 2014 r. było ich już 6559. Przyrost w liczbach bezwzględnych wyniósł zatem 797 fanów.

 

W Teologii Politycznej w 2014 r. staże odbyło 11 osób, które uczestniczyły w projektach wydawniczych, były zaangażowane w prace redakcyjne, edytorskie i merytoryczne przy portalu oraz współorganizowały wydarzenia.

Ulotka do pobrania.

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja