Pomóż teraz

Nasz patron

Kim jesteśmy? » Nasz patron

Biskup od potrzebujących


Istnieje wiele opowieści o pomocy, jakiej św. Mikołaj udzielał potrzebującym. Dzięki modlitwie uratował on żeglarzy przed niechybnym utonięciem. Osobiście wstawił się w Konstantynopolu za trzema młodzieńcami z Miry skazanymi na śmierć przez Konstantyna I Wielkiego za małej wagi przewinienie. Święty ponoć wskrzesił trzy osoby zabite przez hotelarza po tym, gdy okazało się, że nie są oni w stanie spłacić należności. Z kolei podczas zarazy usługiwał chorym narażając własne życie. O św. Mikołaju krąży również opowieść o pomocy, jakiej udzielił ojcu trzech ubogich panien dyskretnie podrzucając przez okno woreczek złota na posag.Prezenty dla dzieci, skrzynki dla ubogich panien

Najbardziej rozpowszechniony zwyczaj związany ze św. Mikołajem to wręczanie dzieciom prezentów 6 albo 24 grudnia. Początkowo były one bardzo skromne. Były to jabłka, złocone orzechy, pierniki a czasami i rózga. Tradycja obdarowywania dzieci prezentami jest pamiątką szczodrobliwości Świętego okazanej trzem ubogim pannom.


"Rodzice na oną pamiątkę szczodrobliwości świętego Mikołaja, że w nocy ubogiemu szlachcicowi na posag trzech córek złoto oknem wrzucił, zwykli co rok na wigilię święta jego dla zachęcania nabożeństwa dziatkom swoim śpiącym różne podarunki zawięzować i podrzucać, powiadając na to że im to św. Mikołaj przyniósł, ale rozkazał: żebyście paciorek nabożnie rano i wieczorem mówili, rodziców słuchali."
Ks. Mikołaj Frąckiewicz, Delicyje dziecinne, Kraków 1746.

Zwyczaj obdarowywania prezentami 6 grudnia rozpowszechnił się za sprawą ks. Piotra Skargi, który założył w Krakowie specjalną skrzynkę św. Mikołaja. Każdego roku tego właśnie dnia wypłacano z niej pieniądze ubogim dziewczętom by pomóc im w zamążpójściu lub wstąpieniu do klasztoru.

Na początku XIX w. przywędrował z Alzacji do Polski orszak św. Mikołaja. Mężczyźnie przebranemu w szaty biskupa towarzyszyły osoby przebrane za anioła oraz starego dziada ostatecznie zastąpionego przez postać diabła. 6 grudnia odwiedzali oni domy, w których mieszkały dzieci. Zwyczaj ten kontynuowany jest nadal w kręgach rodzinnych.

Co wiemy o Świętym Mikołaju

Święty Mikołaj najprawdopodobniej urodził się w mieście Patara w Lacji, w Azji Mniejszej ok. 270 r. Jego imię pochodzi z greki i od słów nike - zwycięstwo, laos - lud i w sumie znaczy "zwycięski lud". Był długo wyczekiwanym dzieckiem zamożnych rodziców. Od małego odznaczał się wielką pobożnością i wrażliwością na ludzkie nieszczęście. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się odziedziczonym majątkiem z potrzebującymi. Dzięki pomocy stryja został kapłanem. Pewnego dnia przybył do miasta Myra (obecnie Derme), gdzie spędził noc na modlitwie u drzwi świątyni. Następnego ranka, gdy otwarto świątynię, przywitali go zgromadzeni wewnątrz biskupi i poprosili go o przyjęcie godności biskupiej owego miasta.

W czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty był więziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym, w Nicei (325). Zmarł 6 grudnia mając około 72-80 lat.

Został pochowany w Myrze gdzie spoczywał do 1087 roku. Wówczas to włoskim kupcom udało się uzyskać zezwolenie od panujących już w Azji Mniejszej Turków na wywiezienie relikwii św. Mikołaja. 9 maja 1089 roku zostały one przewiezione do Bari. 29 września 1089 r. uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II. Tu właśnie przy grobie św. Mikołaja odbył się w roku 1098 synod, który miał za cel połączenie Kościołów Prawosławnego z Rzymskim. Obecnie św. Mikołaj jest głównym patronem Bari, mimo że wcześniej był nim św. Sabin.

Kult św. Mikołaja


Najstarsze relacje na temat kultu św. Mikołaja sięgają IV wieku. Wtedy to cesarz Justynian wystawił Świętemu jedną z najwspanialszych bazylik w Konstantynopolu. Kult św. Mikołaja zyskał ogromną popularność. Świadczy o tym liczba kościołów pod jego wezwaniem. W Rzymie ich liczba sięga kilkunastu. Natomiast w Polsce po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem to właśnie św. Mikołajowi poświęcona jest największa liczba świątyń. Obecnie jest ich aż 327. Jest on uznany za jednego z czternastu wspomożycieli. Ponadto jest on patronem żeglarzy, piekarzy, młodych panien, żaków, dzieci oraz pasterzy chroniący trzody przed wilkami. Święty jest także bardzo ważny dla kościoła wschodniego. Jest on patronem Rusi.

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja