Pomóż teraz

Ludzie

Kim jesteśmy? » Ludzie

Rada Fundacji

 


Wszyscy członkowie Rady Fundacji pracują społecznie

 
Jan Ołdakowski - przewodniczący Rady Fundacji
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
 
ks. Andrzej Augustyński - członek Rady Fundacji
Przewodniczący Zarządu i inicjator powstania Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Demos
 
Paweł Łukasiak - członek Rady Fundacji
Prezes Zarządu i założyciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Rada Fundacji

 

Wszyscy członkowie Rady Fundacji pracują społecznie

 

Jan Ołdakowski - przewodniczący Rady Fundacji

 

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Janina Ochojska - członek Rady Fundacji

 

Prezes Zarządu i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Paweł Łukasiak - członek Rady Fundacji

 

Prezes Zarządu i założyciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Zarząd Fundacji


Dariusz Karłowicz - prezes zarządu

Ludzie_Dariusz_Karlowicz.jpg

Założyciel nieformalnej Agencji Świętego Mikołaja. Po przekształceniu w Fundację Świętego Mikołaja jej prezes. Współautor organizowanych przez Fundację społecznych kampanii reklamowych. W latach 1999-2013 pracował w TU Allianz Polska, najpierw jako dyrektor marketingu, a następnie wiceprezes. Wcześniej dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych Market Link i Data Studio.

Autor książek:  "Arcyparadoks śmierci" (Znak, Kraków 2000), "Koniec snu Konstantyna" (OMP, Kraków 2004), za którą otrzymał Nagrodę imienia Andrzeja Kijowskiego (2005) oraz "Sokrates i inni święci" (Fronda, Warszawa 2005). "Polska jako Jason Bourne" (Teologia Polityczna, 2017). Publikował w "Znaku", "Więzi", "Respublice Nowej", "Tygodniku Powszechnym", "Życiu" i "Rzeczpospolitej". Współtwórca rocznika filozoficznego "Teologia Polityczna". Wspólnie z Markiem A. Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadzi w TVP Kultura program „Trzeci punkt widzenia”.

 

Absolwent studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej, doktor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Został uhonorowany prestiżową nagrodą Feniks 2007, za wkład w rozwój chrześcijańskiej myśli filozoficznej i politycznej, a także czynną pomoc chorym i potrzebującym. Wyróżnienie przyznał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W 2011 otrzymał za swoją działalność Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Joanna Paciorek - wiceprezes zarządu, dyrektor fundacji

JoannaPaciorek-90.png

Współzałożycielka Fundacji Świętego Mikołaja przekształconej z nieformalnej Agencji Świętego Mikołaja. Koordynowała pierwsze kampanie społeczne organizowane przez Fundację m.in. dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenia Tęcza, Polskiej Akcji Humanitarnej. Organizowała kampanię "Bohaterowie naszej wolności".

Pracowała przez kilkanascie lat jako menedżer w Allianz Polska, wcześniej w Agencji Reklamowej Data Studio, Fundacji EquiLibre (obecnie Polska Akcja Humanitarna) i Fundacji im. Stefana Batorego. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Związana z Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała też na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki "Mama w pracy". Mama czwórki dzieci. 

Nasz zespół

 


Jan Czerniecki

janek_czerniecki.jpg

Redaktor naczelny „Teologia Polityczna Co Tydzień”


Wieloletni koordynator i sekretarz redakcji teologiapolityczna.pl. Organizator spotkań i debat. Koordynował projekty wydawnicze. Z Fundacją związany od 2009 roku. Pracuje w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami.

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Elżbieta Doroszewska

ED

(Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Koordynator programu Stypendia św. Mikołaja, Funduszu Stypendialnego Ikea Family oraz akcji "Oddaj stary telefon Świętemu Mikołajowi".

Wcześniej związana ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Warszawie (koordynator obozów studenckich, konferencji i innych wydarzeń).

 

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Tomasz Herbich

THerbich2

Zastępca redaktora naczelnego "Teologia Polityczna Co Tydzień"


Absolwent filozofii, politologii i teologii. Obecnie doktorant w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię rosyjskiej i polskiej filozofii religii. Sekretarz redakcji rocznika "Teologia Polityczna". Redaktor prowadzący wydawanych przez nas książek.

Monika Madej-Wójcik

Koordynator ds. finansowych, ekspert ds. stypendialnych 

 

Pracuje w fundacji od 2007, wcześniej była wolontariuszką. Koordynowała projekty: Akademia Liderów św. Mikołaja, Stypendia św. Mikołaja, Program Stypendialny IKEA "Na Rodzinę Mozna Liczyć". W latach 2008-2010 koordynator programu dla rodzinnych domów dziecka "Grunt to rodzina",  współorganizatorka Orszaku Trzech Króli oraz Miasta Miłosierdzia w 2010 r., koordynator konkursu "Mama w pracy", pomagała w kampanii Dnia Papieskiego w latach 2007-2008. Odpowiada za rozliczenia finansowe wszystkich projektów Fundacji.

Stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (sadownictwo) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Mikołaj Marczak

Koordynator projektów

 

Z Fundacją związany od 2014 roku. Początkowo jako wolontariusz. Obecnie koordynuje projekty wydawnicze, prowadzi księgarnię Teologii Politycznej, organizuje spotkania i konferencje. Ukończył studia na Politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje również Filozofię na UW.

Joanna Kowalewska

W Fundacji pomaga przy programach Stypendia św. Mikołaja oraz Akademia Liderów.


Wcześniej związana ze Stowarzyszeniem Społeczeństwa Wiedzy, gdzie m.in. koordynowała projekt Dobre Srebrne Uczynki. Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W przeszłości zaangażowana w działalność Koła Studentów Socjologii KUL oraz w różne formy wolontariatu, m.in. w Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszeniu WIOSNA (projekt Szlachetna Paczka) i w Polish Psychologists Association w Londynie. Jej pasją są podróże.

Jakub Pyda

Koordynator projektów, redaktor, organizator wydarzeń i spotkań. Członek zespołu redakcyjnego Teologii Politycznej. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje filozofię.

Izabela Stawicka

Współpraca z firmami, darczyńcami, darowizny

 

Od lutego 2016 r. zajmuje się pozyskiwaniem środków na działania Fundacji. Odpowiada również za program pomocy dla dzieci w Aleppo. Wcześniej pracowała w Polskiej Akcji Humanitarnej. W wrześniu 2015 roku przeprowadziła na Facebooku akcję o nazwie #DontTellHim, dzięki której w 48 dni zebrała ponad 50 tysięcy złotych na dostosowanie samochodu terenowego na potrzeby swojego niepełnosprawnego przyjaciela, by mógł wyruszyć w podróż po Ameryce Południowej.  Karierę zawodową rozpoczęła jako marketingowiec w agencjach BTL. Jest absolwentką Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Kazuła

Wspiera zespoły projektowe programów "Stypendia Św. Mikołaja" oraz "Akademia Liderów"

Zawodowo zajmuje się działaniami public relations. Doświadczenie zdobywała, pracując w agencji PR i po stronie klienta. Obecnie prowadzi agencję Wordsmith PR, w której odpowiada za realizację strategii komunikacji dla znanych marek. Absolwentka socjologii w Collegium Civitas ze specjalizacją Kultura, Media i Komunikacja Społeczna.

Mikołaj Rajkowski

Członek zespołu redakcyjnego Teologii Politycznej. 

Krzysztof Wojciechowski

Sekretarz redakcji Teologia Polityczna Co Tydzień. Prowadzi stronę www.teologiapolityczna.pl i jej profil w mediach społecznościowych. Organizator spotkań, debat, konferencji Teologii Politycznej. W Fundacji pracuje od 2016 roku. Wcześniej wieloletni redaktor pism codziennych i branżowych m.in. „Ozon”, „Życie Handlowe” „Dziennik”, „The Wall Street Journal Polska”. 

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów w Collegium Civitas.

Joanna Wojdowska

 

Koordynatorka programów społecznych Fundacji - programu Stypendia św. Mikołaja oraz Akademii Liderów.

 

W Fundacji pracuje od lipca 2016 r. Wcześniej pracowała w Stowarzyszeniu Wiosna, w którym zarządzała strukturą ponad 200 wolontariuszy programu Akademia Przyszłości i Uniwersytecie Dzieci, gdzie przygotowywała scenariusze lekcji dla nauczycieli. W kilku organizacjach angażowała się jako wolontariuszka, m.in. w Stowarzyszeniu Q Zmianom, Fundacji UnitedWay i Banku Żywności. Interesuje się edukacją i psychologią. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Adam Talarowski

Redaktor książek. Odpowiada za serię wydawcznią poświęconą Pawłowi Włodkowicowi i jego myśli. Członek zespołu redakcyjnego Teologii Politycznej. Doktorant w Instytucie Historycznym UW. 

Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim.

Lucyna Zbierska

lucyna_zbierska.jpg

(Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Koordynator programu Stypendia św. Mikołaja.

 

W Fundacji Świętego Mikołaja pracuje od 20011 r, zajmowała się Funduszem Edukacyjnym dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Wcześniej związana z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszeniem Novo Millennio i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 

Absolwentka filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Pomagają nam również wolontariusze. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, że jesteście z nami w naszej codziennej pracy!

 

Nasi wolontariusze, bez których nie dalibyśmy sobie rady. Pomagają nam m.in.: Franciszek Pieczka, Sylwia Bednarz, Wojciech Gawryła, Antonina Grządkowska, Małgorzata Hładiuk, Dorota Maciejewicz, Albert Mazurek,  Marianna Paradowska i przyjaciele, Franciszek Paciorek i przyjaciele, Kinga Skwira, Michał Strachowski, Karol Szczerbiński, Natalia Szerszeń, Teresa Sagan, Wanda Wydżga-Rak, Magda Mazurek, Wiktoria Kowalska, Adam Żuralski.

Ogromnie dziękujemy, że jesteście z nami!

1

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja