Pomóż teraz

Konkurs plastyczny - zgłoszenia do 5 października

Poniedziałek, 10 Wrzesień 2018 15:25:47
Aktualności » Konkurs plastyczny - zgłoszenia do 5 października
Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza uczniów i uczennice ze szkół biorących udział w programie Stypendia św. Mikołaja do udziału w KONKURSIE na kartkę świąteczną wykonaną dowolną techniką.
TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC - DO 5 PAŹDZIERNIKA 2018!

Zgłoś się i stwórz swoją kartkę świąteczną W JEDNEJ Z TRZECH KATEGORII:
///Święta Rodzina lub Święta Rodzina w stajence///Biskup św. Mikołaj i dzieci///Pejzaż zimowo-świąteczny///.
Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

 

NAGRODY: zaproszenie do Warszawy na Galę Solidarnej Szkoły (04.12.2018), tablet Samsung Galaxy TabA6 (7.0”/8 GB/LTE) i wydruk zwycięskiej kartki świątecznej w tym roku lub w kolejnych latach. Dwa wyróżnienia: nagrody-niespodzianki i wydruk kartek świątecznych z wyróżnionymi ilustracjami w tym roku lub w kolejnych latach.

 

 

Prace konkursowe należy przysłać do 5 października 2018 r. pocztą na adres: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłka powinna zawierać ilustrację w formacie A4 z załączonymi na oddzielnej kartce informacjami o uczestniku (pełne imię i nazwisko, wiek i klasa uczestnika, numer i dane szkoły, kontakt do koordynatora programu Stypendia św. Mikołaja oraz oświadczenie o treści: „Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Konkursu oraz zezwalam mojemu dziecku na udział w Konkursie” podpisane przez rodzica danego ucznia lub uczennicy). Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 ilustracje, ale nagrodzona może zostać tylko jedna spośród prac nadesłanych przez tego samego uczestnika. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 19 października 2018 r. na stronie www.mikolaj.org.pl

 

Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza uczniów i uczennice ze szkół biorących udział
w programie Stypendia św. Mikołaja do udziału w KONKURSIE na kartkę świąteczną
wykonaną dowolną techniką. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC:
DO 5 PAŹDZIERNIKA BR.
Zgłoś się i stwórz swoją kartkę świąteczną W JEDNEJ Z TRZECH KATEGORII:
///Święta Rodzina lub Święta Rodzina w stajence///Biskup św. Mikołaj i dzieci///Pejzaż
zimowo-świąteczny///.
NAGRODY: zaproszenie do Warszawy na Galę Solidarnej Szkoły (05.12.2018), tablet
Samsung Galaxy TabA6 (7.0”/8 GB/LTE) i wydruk zwycięskiej kartki świątecznej w tym roku lub
w kolejnych latach. Dwa wyróżnienia: nagrody-niespodzianki i wydruk kartek świątecznych
z wyróżnionymi ilustracjami w tym roku lub w kolejnych latach.
Prace konkursowe należy przysłać do 5 października 2018 r. pocztą na adres: Fundacja Świętego
Mikołaja, ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs” (decyduje data stempla
pocztowego). Przesyłka powinna zawierać ilustrację w formacie A4 z załączonymi na oddzielnej kartce
informacjami o uczestniku (pełne imię i nazwisko, wiek i klasa uczestnika, numer i dane szkoły, kontakt
do koordynatora programu Stypendia św. Mikołaja oraz oświadczenie o treści: „Zapoznałem/łam się
i akceptuję regulamin Konkursu oraz zezwalam mojemu dziecku na udział w Konkursie” podpisane
przez rodzica danego ucznia lub uczennicy). Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 ilustracje,
ale nagrodzona może zostać tylko jedna spośród prac nadesłanych przez tego samego uczestnika.
Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 19 października 2018 r. na stronie www.mikolaj.org.pl

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz