Pomóż teraz

Fundacja Świętego Mikołaja przekaże ponad 161 tys. zł na rodzinne domy dziecka

Czwartek, 23 Maj 2013 13:36:41
Dla mediów » Informacje prasowe » Fundacja Świętego Mikołaja przekaże ponad 161 tys. zł na rodzinne domy dziecka

Fundacja Świętego Mikołaja sfinansuje 36 przedsięwzięć edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla rodzinnych domów dziecka w całej Polsce. Środki pozyskane w ramach Funduszu Edukacyjnego przeznaczone zostaną na korepetycje, zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych oraz zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Z dotacji skorzysta łącznie 173 dzieci z 38 domów w 12 województwach.


Przyznanie dotacji z Funduszu Edukacyjnego stanowi zwieńczenie IX edycji kampanii Grunt to rodzina, którą Fundacja Świętego Mikołaja przeprowadziła na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku. W ramach programu Fundusz zasiliły środki pozyskane podczas akcji SMS oraz wpłaty na konto. Kampanii społecznej towarzyszyły też wydarzenia wspierające. Jednym z nich był konkurs komiksowy „Skomiksuj ziemniaka – wspomóż dzieciaka”, w ramach którego producent marki Lay’s przekazał na rzecz Funduszu Edukacyjnego 50 000 złotych.

 

O ostatecznym przyznaniu dotacji poszczególnym domom decyduje powołana w tym celu Komisja Funduszu Edukacyjnego. W tegorocznej edycji jej członkami były osoby zaangażowane w działalność społeczną lub wspierające ideę rodzicielstwa zastępczego. Zgromadzoną na koncie Funduszu Edukacyjnego kwotę 161 676,75 zł Komisja postanowiła przeznaczyć na przedsięwzięcia edukacyjne i rehabilitacyjne realizowane w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w 12 województwach. Zdecydowaną większość środków Fundacja przekaże na korepetycje i zajęcia wyrównawcze, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych oraz języków obcych. Sfinansowanych zostanie także kilka przedsięwzięć obejmujących zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne ze specjalistami. Największa liczba projektów (9) na łączną kwotę 42 946 zł zostanie zrealizowana w województwie świętokrzyskim.

 

„Fundacja Świętego Mikołaja już po raz dziewiąty wspiera dzieci z rodzinnych domów dziecka dzięki środkom zebranym w ramach Funduszu Edukacyjnego. Przeprowadzona przez Fundację zbiórka pozwoli przekazać ponad 161 tysięcy złotych na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rehabilitację. Mamy nadzieję, że dzięki wpieranym przez nas pomysłom dzieci będą miały możliwość zredukowania zaległości edukacyjnych i tym samym podwyższenia swoich wyników w nauce. Wyrażamy też wdzięczność zarówno wobec wspierających nas instytucji, jak i indywidualnych darczyńców, bez których kampania Grunt to rodzina nie miałaby racji bytu” – powiedziała Kinga Najkowska, przedstawicielka Fundacji Świętego Mikołaja.

 

Podczas IX edycji kampanii „Grunt to rodzina” zebrano 161 676,75 złotych. Pieniądze zasiliły konto Funduszu Edukacyjnego i w wyniku konkursu przedsięwzięć zostaną przekazane na rzecz rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od momentu powstania Funduszu Edukacyjnego w 2004 roku Fundacja wsparła łącznie blisko 1020 projektów na kwotę przekraczającą 6 mln zł. Pomoc otrzymało już ponad  5 500 dzieci.


POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ W FORMACIE WORD

POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ W FORMACIE PDF

 

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W MAŁOPOLSCE

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH NA MAZOWSZU

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH NA LUBELSZCZYŹNIE

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH NA POMORZU

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH NA ŚLĄSKU

INFORMACJA O DOTOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja